GENERELT

Hvad koster en revisor?

 

 

Prisen hos en revisor er næste lige så forskellig som antallet af kunder.

 

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid (inkl. tid til transport/rejse), til den aktuelle timesats.

 

Vi kan efter nærmere aftale sammensætte et tilbud på netop den eller de opgaver du ønsker løst. 

 

En honoraraftale er baseret på revisors kendskab til virksomhedens branche, aktivitetsniveau samt regnskabsregulering. 

 

Honoraraftalen vil i mange tilfælde være en fordel idet du på forhånd kender honoraret samtidig med at betalingerne bliver fordelt jævnt ud over året.

 

Ved hastesager, weekend og helligdage mv. beregnes et tillæg på 20%.

Så det kan godt betale sig af være i god tid.

Generelt hos REVI-GRAY

Kalkulationspris pr. 1/7-2020

 

Bogføringsassistance   480 kr. pr. time

Revisorassistance        800 kr. pr. time

Kørsel inkl. tid               10 kr. pr. km

Beløbende er ekskl. moms 

Historiske versioner:

 

Generelle aftalevilkår hos revigray

 

Fuldmagt (integreret del af aftalevilkår)

 

Databehandleraftale (GDPR)

 

MOMS 1. KVARTAL 2020

2/6-20 (betales 1/9-20)


MOMS 1. HALVÅR 2020

1/9-20 (betales 1/3-21)

REGNSKAB FOR SELSKABER

PR. 31/12-2019


31. maj 2020

REGNSKAB FOR PERSONER (SELVANGIVELSE 2019)

 

1. juli 2020

KM GODTGØRELSE 2020 (2019)

 

KM 0-20.000 = 3,52 (3,56)

KM >20.000 = 1,96 (1,98)

REVI-GRAY v/Jesper Gray | Porthusvej 9, 1 | 3490 Kvistgård | Telefon 47 77 75 15 | CVR nr. 25 27 12 46