GENERELT

Hvad koster en revisor?

 

 

Prisen hos en revisor er næste lige så forskellig som antallet af kunder.

 

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid (inkl. tid til transport/rejse), til den aktuelle timesats.

 

Vi kan efter nærmere aftale sammensætte et tilbud på netop den eller de opgaver du ønsker løst. 

 

En honoraraftale er baseret på revisors kendskab til virksomhedens branche, aktivitetsniveau samt regnskabsregulering 

 

Honoraraftalen vil i mange tilfælde være en fordel idet du på forhånd kender honoraret samtidig med at betalingerne bliver fordelt jævnt ud over året.

 

Ved hastesager, weekend og helligdage mv. beregnes et tillæg på 20%.

Så det kan godt betale sig af være i god tid.

Generelt hos REVI-GRAY

Kalkulationspris pr. 3/1-2019

 

Bogføringsassistance   480 kr. pr. time

Revisorassistance        800 kr. pr. time

Beløbende er ekskl. moms 

Historiske versioner:

 

Generelle aftalevilkår hos revigray

 

Fuldmagt (integreret del af aftalevilkår)

 

Databehandleraftale (GDPR)

 

MOMS 2. KVARTAL 2019

SAMT 1. HALVÅR 2019


3. september 2019


REGNSKAB FOR SELSKABER

PR. 30/6-2018


30. november 2019

REGNSKAB FOR PERSONER (SELVANGIVELSE 2018)

 

1. juli 2019

KM GODTGØRELSE 2019 (2018)

 

KM 0-20.000 = 3,56 (3,54)

KM >20.000 = 1,98 (1,94)

REVI-GRAY v/Jesper Gray | Porthusvej 9, 1 | 3490 Kvistgård | Telefon 47 77 75 15 | CVR nr. 25 27 12 46